Övriga arbetsdagar....

Arbetsdagar på Ljungheden säsong 2010

Det beslutades på medlemsmötet 2/3-10 att det blir ett antal arbetsdagar under 2010 som ger möjlighet till kompensation på träningsavgiften för de som kommer och hjälper till.
Vi kommer ha en begränsning på 10 personer per arbetsdag, först till kvarn gäller så se till att vara där i tid.
OBS! För att få tillgodogöra sig kompensation för arbetsdagen gäller det att vara på plats mellan angivna klockslag.

Vi har spikat X arbetsdagar enligt nedan…


Datum

Tid

Arbete som ska utföras

2/4 -10

10 - 14

Städning och rivning av staket, Medtag skruvdragare, hammare, tång

5/4 -10

10 - 14

Städning och rivning av staket, Medtag skruvdragare, hammare, tång

11/4 -10

10 – 14

Iordningställande av banan för säsongen, se till att få in gruset på banan samt plocka sten

X/X -10