Kika på våra.....

 

 

Medlems Info

Medlems-och Träningsavgift betalas in på
Bankgiro nr.247-1241 märk med namn och adress.
Även mobilnummer för SMS meddelande.

Medlemsavgifter.
Vuxen………………………………………………………………........200:-
Pensionär/Ungdom………………………………………………….......50:-
Familj( alla under samma adress)…………………………………..350:-
Träningsavgift Mommehål…………………………………………....200:-
Träningsavgift Enskild Ljungheden o Mommehål……………….1000:-
Träningsavgift Familj Ljungheden o Mommehål………………....1200:-
Dagskort Ljungheden.............................................................................100:-

Träningsavgiften kan reduceras med arbete på banan
för vuxen med 150:- per gång 4 ggr.
= 600:- Samt för familjkort med 150:- per gång 6 ggr.= 900:- 
Det kommer vid årets slut att summeras med underlag
av arbetslistor som skall föras vid varje arbetstillfälle.

 Besökare
Total
Online